Accessibilitat

Entrada gratuïta

Les persones amb discapacitat acreditada i els seus asistents tenen entrada gratuïta al Museu

Ascensor

Disposem d'un ascensor públic amb capacitat per a 13 persones amb numeració i directori visual i en braille. Tenen portes de cristall amb un espill en la pared d'enfront per a detectar qualsevol incidència des de l'exterior.També disposem d'un ascensor de gran capacitat que es pot utilitzar per moure pel Museu grups de persones en cadira de rodes per fer més àgil la visita, sempre amb personal del Museu.

Zona de descans

A cada pis hi ha, almenys, una zona de descans amb cadires o butaques, també dins les exposicions.

Mostrador d'informació

En el vestíbul d'entrada es troba el mostrador d'informació on el personal informa sobre tots els serveis, els espais i la programació del Museu.

Plànols d'orientació

En el mostrador d'informació i en el nucli de comunicació de cada pis (on desembarquen escales, ascensors i rampes) existeixen plànols tàctils amb audiodescripció que contenen un directori de tot l'edifici a l'esquerra i un plànol de serveis i espais del pis en el qual es troba.

Consigna

Servei de consigna amb taquilles accessibles. Preguntar en el mostrador d'informació.

Accessibilitat física

Accès

L'entrada al Museu des del carrer és accessible a cadires de rodes. Tots els espais de circulació del Museu son amplis i accessibles.

Mostrador d'informació

Disposem d'un mostrador d'informació accessible, amb una part buida en la part inferior i amb una altura adequada per a usuaris de cadires de rodes.

Lavabos

Hi ha lavabos accessibles en tots els pisos del Museu, amb lavabo integrat en la mateixa cabina i, en la majoria de casos, amb canviadors de bebès.

Rampa

La rampa que uneix el pis 0 i l'1 és totalment accessible amb trams de sis metres al 8 % de desnivell, que s'alternen amb replanells. Té passamans en tots dos costats a dues altures

Portes

Les portes d'accés a l'edifici són automàtiques. Les portes dels lavabos són abatibles, excepte en el pis 1 en el qual la porta d'accés al lavabo és corredissa, i dins les cabines hi ha una porta abatible amb tirador.

Ascensors

A més de l'ascensor públic per a 13 persones, disposem d'un ascensor de gran capacitat (3.500 kg o 48 persones) per a moure ràpidament grups amb diverses cadires de rodes.

Accessibilitat visual

Plànols d'orientació

Al mostrador d'informació i en el nucli de comunicació de cada pis (on desembarquen escales, ascensor i rampa) existeixen plànols tàctils amb audiodescripció, textos en braille i macrotipus que contenen un directori de tot l'edifici a l'esquerra i un plànol de serveis i espais del pis en el qual es troba.

Portes

Existeix un alt contrast de color entre les portes i les parets. Les portes d'entrada al Museu són automàtiques i de cristall i porten vinils en blanc per a la seua correcta identificació.

Gossos pigall

Està autoritzada l'entrada al Museu de gossos pigall i d'assistència. Disposen, en l'entrada del Museu, de servei d'abeurador i zona d'higiene canina..

Espais

Els espais del Museu estan ben il·luminats i els mobles, en general, contrasten suficientment amb sòls i parets. La senyalització del Museu conté textos en macrotipus molt contrastats i amb pictogrames.

Accessibilitat auditiva

Bucle magnètic

El Museu disposa de bucle magnètic per a usuaris d'audiòfon o implant coclear en el mostrador d'informació i en la Sala A..

LSE

En els panells de les rutes per la ciutat i en el Museu existeixen codis QR que enllacen a vídeos en llengua de signes espanyola. Per a qualsevol activitat del Museu es pot sol·licitar el servei d'LSE amb un mínim de 15 dies d'antelació.

Recursos sonors

Tots els recursos del Museu que porten àudio es complementen amb subtítols, text escrit i/o vídeo en LSE.

Accessibilitat intel·lectual

Espai

Els espais del museu són molt oberts, ben il·luminats i existeix una comunicació visual entre els diferents pisos a través de vidrieres, la qual cosa redueix la sensació de claustrofòbia. D'altra banda, existeix una senyalització clara de les eixides en tots els pisos, així com d'accés als diferents espais i serveis amb textos en macrotipus i contrastats i pictogrames.