• slidebg1

  Camí de Sant Jaume viler - Camí del Peix

  Camino de Santiago vilero - Way of Saint James from Villajoyosa

Camí de Sant Jaume viler - Camí del Peix

 • Camino de Santiago desde Villajoyosa
  Recuperación del Camino de Santiago vilero el 19 de abril de 2015
 • Camino de Santiago desde Villajoyosa
  Recuperación del Camino de Santiago vilero el 19 de abril de 2015 (2)
 • Camino de Santiago desde Villajoyosa
  Recuperación del Camino de Santiago vilero el 19 de abril de 2015 (3)

Un camino de casi 3000 años - Un camino de casi 3000 años - An almost 3000 year old way

Valencià:
(texto en castellano más abajo; see text in English below) 

La Vila Joiosa va ser capçalera, documentada des d'almenys el segle XVIII, d'una de les rutes històriques que formaven la xarxa del Camí de Sant Jaume. 
 
Alguns documents recuperats pel director de l'Arxiu Històric Municipal, Albert Alcaraz, demostren que ja almenys en 1734, i segurament molt abans, venien a la Vila Joiosa pelegrins que iniciaven ací el seu Camí per terra fins a «Santiago de Galícia»: «un pelegrino natural de Nápoles enfermo de calenturas y se le mercó una gallina…», diu una d'aquestes curioses anotacions. L'Ajuntament donava suport de tot tipus als que iniciaven la seua piadosa marxa des de la Vila.
 
El Camí de Sant Jaume viler, recuperat de l'oblit el 2015 i reconegut com a ruta oficial en aquest Itinerari Cultural Europeu, té el seu km. 0 a l'antic Hospital de Pobres —hui Casa de la Joventut— on aquells pelegrins de què ens parlen els documents es recuperaven de qualsevol problema físic abans d'emprendre ruta.

L'Ajuntament ha establert dos punts, la mateixa Casa de la Joventut i Vilamuseu, per segellar la credencial que els pelegrins i pelegrines hauran de continuar segellant en cadascuna de les etapes del camí. Aquesta credencial es pot adquirir en el propi Vilamuseu i mitjançant el Club Sendes i Muntanyes en la perruqueria Guardiola (C / Barranquet, 9, baix A), per tal de posar-la a disposició de les persones interessades en un calendari i horari molt ampli.

Les Regidories d'Esports, Serveis Tècnics, Neteja Urbana i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, amb el Grup de Pelegrins de la Vila i Benidorm, han senyalitzat el camí al terme de la Vila Joiosa, i el Club Sendes i Muntanyes (SIM la Vila) col·labora en la recuperació i difusió d'aquest itinerari.

La distància exacta des de la Vila Joiosa a la tomba de l'Apòstol són 1128 km., unes 40 etapes.

En aquest web, gestionat per l'Ajuntament de la Vila Joiosa per mitjà de Vilamuseu, amb la col·laboració dels Amics del Camino de Santiago de la Vila Joiosa i Benidorm, es van a anar pujant més detalls, notícies i enllaç a l'itinerari geolocalitzat a Wikiloc, tant en valencià com en castellà i anglès.

En el terme de la Vila Joiosa el Camí de Sant Jaume és el mateix camí de ferradura que l'antic Camí del Peix, una ruta de la qual s'han excavat restes a la Vila Joiosa de fa 2700 anys, ja en època fenícia. Un panell interpretatiu accessible a la rotonda d’eixida de la Vila Joiosa, al costat de la fàbrica de Xocolates Valor, informa també sobre aquest jaciment. El Camí de Sant Jaume actual se separa del seu traçat original al llarg del Camí del Peix des de la Torre de les Maçanes, on s'ha optat per senders que ja estan recuperats.
 
El camí uneix ciutats, i totes elles col·laboren en el seu èxit com a ruta cultural. Relleu és la fi de la primera etapa des de la Vila, l'Ajuntament d'aquesta població disposa d'un lloc d'acollida per a pelegrins/es amb instal·lacions millorades des del darrer 21 de juliol de 2018.


Castellano:
(see text in English below)

Villajoyosa fue cabecera, documentada desde al menos el siglo XVIII, de uno de las rutas históricas que formaban la red del Camino de Santiago. 

Algunos documentos recuperados por el director del Archivo Histórico Municipal, Albert Alcaraz, demuestran de que ya al menos en 1734, y seguramente mucho antes, venían a Villajoyosa peregrinos que iniciaban aquí su Camino por tierra hasta «Santiago de Galicia»: «un pelegrino natural de Nápoles enfermo de calenturas y se le mercó una gallina…», reza una de estas curiosas anotaciones. El Ayuntamiento daba apoyo de todo tipo a quienes iniciaban su piadosa andadura desde la Vila.

El Camino de Santiago vilero, recuperado del olvido en 2015 y reconocido como ruta oficial en este Itinerario Cultural europeo, tiene su Km.  0 en el antiguo Hospital de Pobres —hoy Casa de la Juventud—  donde aquellos peregrinos de los que nos hablan los documentos se recuperaban de cualquier problema físico antes de emprender ruta.

El Ayuntamiento ha establecido dos puntos, la propia Casa de la Juventud y Vilamuseu, para sellar la credencial que los peregrinos y peregrinas deberán continuar sellando en cada una de las etapas del camino. Esta credencial se puede adquirir en el propio Vilamuseu y a través del Club Sendes i Muntanyes en la peluquería Guardiola (C/ Barranquet, 9, bajo A), con el fin de ponerla a disposición de las personas interesadas en un calendario y horario muy amplio.

Las Concejalías de Deportes, Servicios Técnicos, Limpieza Urbana y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Villajoyosa, con el Grupo de Peregrinos de La Vila y Benidorm, han señalizado el camino en término de Villajoyosa, y el Club Sendes i Muntanyes (SIM la Vila) colabora en la  recuperación y difusión de este itinerario.

La distancia exacta desde Villajoyosa a la tumba del Apóstol son 1128 Km., unas 40 etapas.

En esta web, gestionada por el Ayuntamiento de Villajoyosa a través de Vilamuseu, con la colaboración de los Amigos del Camino de Santiago, se van a ir subiendo detalles, noticias y enlace al itinerario geolocalizado en Wikiloc, tanto en valenciano como en castellano e inglés

En el término de Villajoyosa el Camino de Santiago es el mismo camino de herradura que el antiguo Camí del peix, una ruta de la que se han excavado restos en Villajoyosa de hace 2700 años, ya en época fenicia. Un panel interpretativo accesible en la rotonda de salida de Villajoyosa, junto a la fábrica de Chocolates Valor, informa también sobre este yacimiento. El Camino de Santiago actual se separa de su trazado original a lo largo del Camí del Peix desde Torremanzanas, donde se ha optado por senderos que ya están recuperados.

El camino une ciudades, y todas ellas colaboran en su éxito como ruta cultural. Relleu es el fin de la primera etapa desde Villajoyosa. El Ayuntamiento de esa población dispone de un albergue de acogida de peregrinos dotado desde el 21 de julio de 2018 de instalaciones mejoradas.
 

English:
 
Villajoyosa was the beginning, documented from at least the eighteenth century, of one of the historic routes that formed the network of the Way of St. James.
 
Some documents recovered by the director of the Municipal Historical Archive, Albert Alcaraz, show that at least in 1734, and certainly long before, came to Villajoyosa pilgrims who started here their way by land to "Santiago de Galicia": "a pilgrim from Naples, ill, has been bought a hen... », says one of these curious notes. The City Council gave support of all kinds to those who began their journey from Villajoyosa.

The Camino de Santiago from Villajoyosa, recovered from oblivion in 2015 and recognized as an official route in this European Cultural Itinerary, has its point  0 at  the ancient Hospital — today Casa de la Juventud —,  where those pilgrims recovered from any physical problem before starting their route.

The City Council has established two points, the Casa de la Juventud itself and Vilamuseu, to seal the credential that pilgrims should continue to seal at each stage of the journey. This credential can be purchased in Vilamuseu itself and through the Club Sendes i Muntanyes at the Guardiola hairdressing salon (C / Barranquet, 9, floor ground A), in order to make it available to interested persons in a very extensive calendar and timetable.

The Departments of Sports, Technical Services, Urban Cleaning and Historical Heritage of the City of Villajoyosa, together with the Group of Pilgrims of La Vila and Benidorm, have marked the road in Villajoyosa, and the Club Sendes i Muntanyes (SIM la Vila) collaborates in the recovery and dissemination of this itinerary.

The exact distance from Villajoyosa to the tomb of the Apostle is 1128 Km (701 miles), a some 40 days' journey. 

On this website, managed by the City Council by means of Vilamuseu, with the collaboration of the Friends of the Camino de Santiago of Villajoyosa and Benidorm, more details, news and links to the geolocalized itinerary will be uploaded in Valencian as well as in Spanish and English

In the Villajoyosa term, the Camino de Santiago is the same path as the ancient Camí del Peix, a route from which remains dated 2700 years ago, in Phoenician times, have been excavated in Villajoyosa. An accessible interpretive panel at the roundabout next to the Chocolates Valor factory, also informs about this site. The current Camino de Santiago is separated from its original route along the Camí del Peix from Torremanzanas, where it changes to paths that are already recovered.

The road unites cities, and all of them collaborate in its success as a cultural route. In this case, the City Council of Relleu has also developed an important action as the end of the first stage with departure from La Vila and Benidorm, offering since July 21, 2018 a new accommodation with many more facilities than the previous one.

APARTADOS

Nou monòlit indicador - Nuevo monolito indicador - A new milestone

Valencià: (texto en castellano más abajo - see text in English below) VILLAJOYOSA ESTRENA MONÒLIT I WEB DEL CAMÍ DE SANT JAUME    Vila Joiosa va ser capçalera, documentada des d'almenys el segle XVIII, d'una de les rutes històriques que formaven la xarxa del Camí de Sant Jaume.   Alguns…

Leer más
Consigue tu credencial - Aconsegueix la teua credencial - Get your credentials

Valencià: La credencial amb el primer segell es pot adquirir en tres punts a la Vila Joiosa: Vilamuseu (C / Colón, 57) [veure horari ací]; al carrer Barranquet, 9 baix A mitjançant el Club Sendes i Muntanyes (SIM); i al bar La Placeta a la Plaça Castelar del nucli antic,…

Leer más
Recorrido y descripción 1ª etapa - Recorregut i descripció 1ª etapa - Track and description 1st stage

Fes clic ací per accedir a la descripció i el recorregut de la 1ª etapa del camí (la Vila Joiosa-Relleu) en Wikiloc  Haz clic aquí para acceder a la descripción y el recorrido de la 1ª etapa del camino (Villajoyosa-Relleu) en Wikiloc Clic here to see the description and track…

Leer más
Recorrido y descripción 2ª etapa - Recorregut i descripció 2ª etapa - Track and description 2nd stage

Valencià: (texto en castellano más abajo - see text in English below) 2ª ETAPA RELLEU TORREMANZANAS 19KM Iniciem l'etapa des de l'ajuntament, després d'haver retornat les claus de l'alberg. Pel carrer Alacant, arribem a la plaça de l'església i continuem recte pel carrer del Sol, fins a topar-nos amb una…

Leer más
Recorrido y descripción 3ª etapa - Recorregut i descripció 3ª etapa - Track and description 3rd stage

Valencià: (texto en castellano más abajo - see text in English below) 3ª ETAPA TORREMANZANAS-IBI-ONIL 28 KM Fins a Ibi, 18km segon tram 10km fins a Onil Iniciem la marxa a l'Ajuntament i avancem per l'Avinguda d'Espanya. Uns metres més endavant, girem a l'esquerra i continuem fins a arribar a…

Leer más
Recorrido y descripción 4ª etapa - Recorregut i descripció 4ª etapa - Track and description 4th stage

Valencià: (texto en castellano más abajo - see text in English below) 4ª ETAPA ONIL BIAR VILLENA 21 KM Iniciem l'etapa en l'Avinguda de La Paz, des de la casa de L’Hort, actual museu de les nines. Seguim tota l'avinguda fins a arribar a una rotonda i continuem de front…

Leer más

Contacto

C/ Colón, 57
03570 - La Vila Joiosa (Alicante) - España

Tel: 966508355

Mensaje enviado correctamente
 • Museu Villajoiosa
 • Ajuntament Villajoiosa

© 2016 Vilamuseu C/ Colón, 57 / 03570 - La Vila Joiosa (Alicante) - España Tel: 966 508 355.