Consigue tu credencial - Aconsegueix la teua credencial - Get your credentials

Valencià:
La credencial amb el primer segell es pot adquirir en tres punts a la Vila Joiosa: Vilamuseu (C / Colón, 57) [veure horari ací]; al carrer Barranquet, 9 baix A mitjançant el Club Sendes i Muntanyes (SIM); i al bar La Placeta a la Plaça Castelar del nucli antic, per tal de posar-la a disposició de les persones interessades en un calendari i horari molt ampli.

Castellano:
La credencial con el primer sello se puede adquirir en tres puntos en Villajoyosa: Vilamuseu (C/ Colón, 57) [ver horario aquí] ; en la calle Barranquet, 9 bajo A a través del Club Sendes i Muntanyes (SIM); y en el bar La Placeta en la Plaza Castelar del casco antiguo, con el fin de ponerla a disposición de las personas interesadas en un calendario y horario muy amplio.

English:
The credential stamped with the first seal can be purchased at three points in Villajoyosa: Vilamuseu (C / Colón, 57) [see schedule here]; at Barranquet street, 9 ground floor A through the Club Sendes i Muntanyes (SIM); and in the bar La Placeta in the Plaza Castelar of the old town, in order to make it available to people interested in a very broad schedule.