Recorrido y descripción 2ª etapa - Recorregut i descripció 2ª etapa - Track and description 2nd stage

Valencià:
(texto en castellano más abajo - see text in English below)

2ª ETAPA RELLEU TORREMANZANAS 19KM
Iniciem l'etapa des de l'ajuntament, després d'haver retornat les claus de l'alberg.
Pel carrer Alacant, arribem a la plaça de l'església i continuem recte pel carrer del Sol, fins a topar-nos amb una barana de pedra, que és un excel·lent mirador sobre el parc de Sant Jaume. Girem a la dreta per a anar pujant pel carrer el Moli i sortir així de la població, cap al barranc del riu Amadorio. En la baixada trobem pals senyalitzadors de camins locals, a més d'un panell amb un mapa informatiu de les diverses rutes locals. Seguim el descens fins a arribar al riu. S'observarà que una senyalització de sendera en vermell (*GR), ens acompanyarà en gran part del recorregut.
Les fletxes ens porten al lloc més factible per a creuar-lo, si no es pot fer saltant per les pedres, existeix una alternativa per a superar aquesta dificultat, com pot llegir-se al final d'aquesta descripció (P.D.).
Una vegada travessat el riu, iniciem la pujada del barranc per una senda estreta i pedregosa amb molta vegetació a tots dos marges.
Avancem en la pujada i la senda es va convertint en un camí ample que ens porta fins a un encreuament al costat d'un xalet (aquest és el punt en què conflueixen les dues alternatives per a travessar el riu).
Seguim de front per una pista asfaltada, cap al Barranc de Bortolons; la pista va prenent cada vegada més altura, oferint-nos unes precioses vistes de les terrasses de bancals plantades d'ametllers.
Quan portem poc més de 8 km. d'etapa, s'acaba l'asfalt, perquè es pren un camí de terra, a la dreta amb fort pendent i molta pedra; estem a més de 700 m.s.n.m. Aquest tram es veu afectat per continus esborrats de fletxes grogues. Només hem de continuar de la forma més lògica. En cap moment estem envaint cap camí prohibit, encara que a algun vilatà no li agrade que passem per ser la seua zona de caça (sense armes). Si mirem a la nostra dreta, veiem amb claredat la serra d'Aitana i una mica més cap a llevant, el Puig Campana, són unes panoràmiques extraordinàries. Seguim en ascens per la muntanya i, als 11 km. de recorregut, aconseguim la cota màxima de la jornada, els 970 m.s.n.m.
Iniciem una suau baixada pel bosc al llarg d'un km., per a continuar pujant, ja sense dificultat, fins a eixir a una pista asfaltada entre pinedes per la qual arribem a la CV-782, la carretera que ve de Relleu. La creuem i girem a la dreta per una altra pista asfaltada que ens endinsa en la partida de Teix (possible esborrat de fletxes), en uns metres l'abandonem per l'esquerra per a prendre una senda de terra per la qual travessem una extensa zona de bosc de pins (sendera PR).
Estem en el km 15. A l'eixida del bosc, tornem a una zona de bancals d'ametlers i ens trobem una bifurcació en I, atents!!, cal prendre el camí de la dreta malgrat tindre una tanca que impedeix el pas de vehicles i el seu propietari no ens posarà cap mena de problema. Sobrepassada la casa moderna que hi ha més avance, prendre la senda de la dreta.
Al cap d'un km. tornem a eixir a un ramal de la citada CV-782, que una mica més avant abandonem,  girant a l'esquerra, per una senda estreta i pedregosa, per la qual passem al costat d'una zona de muntanya calcinada pel foc, que ofereix un aspecte desolador.
El camí continua entre bancals, en terrasses cultivades d'ametlers. Després d'uns dos km., eixim de nou a la CV-782, la creuem, entrem a La Torre de les Maçanes pel carrer Es Castell i passem davant de la parròquia de Santa Ana.
Al fons de la mateixa es troba la Casa Alta, que es va reconstruir sobre les restes d'una torre guaita almohade. Aquesta torre és part de l'origen del nom de la població i "*maçanes" significa hostal, posada. Hi havia diverses, perquè eren necessàries en aquestes terres altes i muntanyenques, per a donar recer als qui des de la mar es dirigien a l'interior.
Nosaltres arribem fins a la plaça d'Espanya on es troba l'Ajuntament i on donem per finalitzada l'etapa de hui.
P.D. - Al començar aquesta etapa, Relleu-la Torre de les Maçanes i en el cas que el riu Amadorio porte molt cabal a causa de pluges recents, que ens impedisca creuar-lo sense banyar-nos (fet que molt rares vegades es produeix), es pot realitzar una ruta alternativa que només ens allargaria l'etapa en uns 2 km.
Consisteix a eixir de Relleu per la carretera CV-775. Després de 2,2 km. per la mateixa i una vegada salvat el riu per un pont de la carretera, prendre una pista asfaltada que sale a la dreta de la carretera, durant 1,4 km., la qual cosa ens deixarà de nou en la ruta oficial de l'etapa, en arribar a una casa moderna amb piscina i pal de servei elèctric i comptadors en el seu reixat de la façana. El track, amb la descripció i fotos està disponible sota el títol "Relleu - Riu Amadorio, per la CV-775, per a poder travessar el riu quan hi ha crescuda accidental en el seu cabal"... L'alberg està situat damunt del consultori metge.
Avisar a l'ajuntament amb un parell de dies d'antelació 965619386. Les claus estaran en l'estanc o porta del costat
Ens segellaran la credencial
Supermercat, bars i restaurants.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-de-santiago-del-sureste-ramal-central-desde-benidorm-la-vila-etapa-02-relleu-torremanzanas-16963269
 

Castellano:

2ª ETAPA RELLEU TORREMANZANAS 19KM


Iniciamos la etapa desde el ayuntamiento, después de haber devuelto las llaves del albergue.
Por el carrer Alacant, llegamos a la plaza de la iglesia y continuamos recto por el carrer del Sol, hasta toparnos con una barandilla de piedra, que es un excelente mirador sobre el parque de Sant Jaume. Giramos a la derecha para ir subiendo por el carrer el Moli y salir así de la población, hacia el barranco del río Amadorio. En la bajada encontramos postes señalizadores de caminos locales, además de un panel con un mapa informativo de las diversas rutas locales. Seguimos el descenso hasta llegar al río. Se observara que una señalización de sendero en rojo (GR), nos acompañaran en gran parte del recorrido
Las flechas nos llevan al lugar más factible para cruzarlo, si no se puede hacer saltando por las piedras, existe una alternativa para superar esta dificultad, como puede leerse al final de esta descripción (P.D. ).
Una vez cruzado el río, iniciamos la subida del barranco por una senda estrecha y pedregosa con mucha vegetación a ambos márgenes.
Avanzamos en la subida y la senda se va convirtiendo en un camino ancho que nos lleva hasta un cruce junto a un chalet, (este es el punto en que confluyen las dos alternativas para cruzar el río).
Seguimos de frente por una pista asfaltada, hacia el Barranc de Bortolons; la pista va tomando cada vez más altura, ofreciéndonos unas preciosas vistas de las terrazas de bancales plantadas de almendros.
Cuando llevamos poco más de 8 kms. de etapa, se termina el asfalto, pues se toma un camino de tierra, a la derecha con fuerte pendiente y mucha piedra; estamos a más de 700 m.s.n.m. Este tramo se ve afectado por continuos borrados de flechas amarillas. Solo tenemos que continuar de la forma mas lógica. En ningún momento estamos invadiendo ningún camino prohibido, aunque a algún lugareño no le guste que pasemos por ser su zona de caza (sin armas) Si miramos a nuestra derecha, vemos con claridad la sierra de Aitana y un poco más hacia levante, el Puig Campana, son unas panorámicas extraordinarias. Seguimos en ascenso por el monte y, a los 11 kms. de recorrido, alcanzamos la cota máxima de la jornada, los 970 m.s.n.m.
Iniciamos una suave bajada por el bosque a lo largo de un km., para a continuación seguir subiendo, ya sin dificultad, hasta salir a una pista asfaltada entre pinares por la que llegamos a la CV-782, la carretera que viene de Relleu. La cruzamos y giramos a la derecha por otra pista asfaltada que nos adentra en la partida de Teix(posible borrado de flechas), en unos metros la abandonamos por la izquierda para tomar una senda de tierra por la que atravesamos una extensa zona de bosque de pinos (sendero PR).
Estamos en el km 15. A la salida del bosque, volvemos a una zona de bancales de almendros y nos encontramos una bifurcación en Y, ¡¡ atentos !!, hay que tomar el camino de la derecha a pesar de tener una valla que impide el paso de vehículos y su propietario no nos pondrá ningún tipo de problema. Sobrepasada la casa moderna que hay más adelante, tomar la senda de la derecha.
Al cabo de un km. volvemos a salir a un ramal de la citada CV-782, que un poco mas adelante abandonamos, y girando a la izquierda, por una senda estrecha y pedregosa, por la que pasamos junto a una zona de monte calcinado por el fuego, que ofrece un aspecto desolador.
El camino continúa entre bancales, en terrazas cultivadas de almendros. Después de unos dos kms., salimos de nuevo a la CV-782, la cruzamos, entramos en La Torre de les Maçanes por la calle El Castell y pasamos delante de la parroquia de Santa Ana.
Al fondo de la misma se encuentra la Casa Alta, que se reconstruyó sobre los restos de una torre vigía almohade. Dicha torre es parte del origen del nombre de la población y “maçanes” significa hostal, posada. Había varias, pues eran necesarias en estas tierras altas y montañosas, para dar cobijo a quienes desde el mar se dirigían al interior.
Nosotros llegamos hasta la plaza de España donde se encuentra el Ayuntamiento y donde damos por finalizada la etapa de hoy.
P.D. - Al comenzar esta etapa, Relleu-Torremanzanas y en el caso de que el río Amadorio lleve mucho caudal debido a lluvias recientes, que nos impida cruzarlo sin mojarnos (hecho que muy rara vez se produce), se puede realizar una ruta alternativa que sólo nos alargaría la etapa en unos 2 kms.
Consiste en salir de Relleu por la carretera CV-775. Después de 2,2 kms. por la misma y una vez salvado el río por un puente de la carretera, tomar una pista asfaltada que sale a la derecha de la carretera, durante 1,4 kms., lo que nos dejará de nuevo en la ruta oficial de la etapa, al llegar a una casa moderna con piscina y poste de servicio eléctrico y contadores en su verja de la fachada. El track, con la descripción y fotos está disponible bajo el título "Relleu - Río Amadorio, por la CV-775, para poder cruzar el río cuando hay crecida accidental en su caudal"... El albergue esta situado encima del consultorio médico.
Avisar al ayuntamiento con un par de días de antelación 965619386. Las llaves estarán en el estanco o puerta de al lado
Nos sellarán la credencial
Supermercado, bares y restaurantes.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-de-santiago-del-sureste-ramal-central-desde-benidorm-la-vila-etapa-02-relleu-torremanzanas-16963269


 
 
English:
2ND STAGE RELLEU TORREMANZANAS 19KM
We start the route from the town hall, after having returned the keys to the hostel.
On carrer Alacant, we arrive at the church square and continue straight ahead on carrer del Sol, until we come to a stone barrier, which is an excellent viewpoint over the park of Sant Jaume. Turn right to go up the carrer el Moli and leave the town, towards the Amadorio river ravine. On the way down we find signposts of local paths, as well as a panel with an information map of the various local routes. We follow the descent until we reach the river. You will see that a red trail sign (GR) will accompany us for most of the route.
The arrows take us to the most viable place to cross, if it cannot be done by jumping over the stones, there is an alternative to overcome this difficulty, which can be read at the end of this description (P.S.).
Once we have crossed the river, we begin the ascent of the ravine along a narrow and stony path with a lot of vegetation on both sides.
We advance in the ascent and the path becomes a wide path that leads us to a crossing next to a chalet, (this is the point where the two alternatives for crossing the river converge).
We continue straight on along an asphalted track, towards the Barranc de Bortolons; the track becomes higher and higher, offering us beautiful views of the terraces with their planted almond trees.
When we have walked a little more than 8 kms. of stage, the asphalt end, because we take a earth road, to the right with strong slope and a lot of stone; we are at more than 700 m.a.s.l.  This section is affected by continuous erasures of yellow arrows. We only have to continue in the most logical way. At no time are we invading any forbidden path, although some locals do not like us to pass as their hunting area (without weapons). If we look to our right, we can clearly see the Sierra de Aitana and a little further east, the Puig Campana, are extraordinary panoramas. We continue to climb the mountain and, after 11 km, we reach the maximum height of the day, 970 m.a.s.l.
We begin a gentle descent through the forest for a kilometer, and then continue climbing, without difficulty, until we reach a paved track through pine woods that leads to the CV-782, the road that comes from Relleu. Cross it and turn right on another asphalted track that takes you into the Teix area (possibly with arrows removed). After a few meters, leave it on the left and take a dirt track through a large area of pine forest (PR trail).
We are in km 15. At the exit of the forest, we return to an area of almond tree terraces and we find a fork in Y, be careful!, we must take the path on the right despite having a fence that prevents the passage of vehicles and its owner will not give us any problem. Once you have passed the modern house further on, take the path on the right.
After a kilometre, we come out again at a branch of the CV-782, which we leave a little further on, and turn left along a narrow, stony path, through which we pass by an area of woodland burnt down by fire, which offers a desolate appearance.
The path continues between terraces, cultivated with almonds. After about two kilometres, we come out again on the CV-782, cross it, enter La Torre de les Maçanes on El Castell street and pass in front of the Santa Ana parish church.
At the end of this street is the Casa Alta, which was rebuilt on the remains of an Almohad watchtower. This tower is part of the origin of the town's name and "maçanes" means hostel, inn. There were several, as they were necessary in these high and mountainous lands, to give shelter to those who were heading inland from the sea.
We arrive at the Plaza de España where the Town Hall is located and where we end the stage of today.
P.S. - At the beginning of this stage, Relleu-Torremanzanas and in the case that the Amadorio River has a lot of flow due to recent rainfall, which prevents us from crossing it without getting wet (a fact that very rarely happens), an alternative route can be taken that would only lengthen the stage by about 2 kms.
It consists of leaving Relleu along the CV-775 road. After 2.2 km along this road, and after crossing the river over a road bridge, take an asphalted track on the right hand side of the road for 1.4 km, which will take you back to the official route of the stage, when you reach a modern house with a swimming pool and an electric service post  on the front gate. The track, with the description and photos is available under the title "Relleu - Amadorio River, by the CV-775, to be able to cross the river when there is accidental flooding in its flow" . The hostel is located above the medical office.
Notify the town hall a couple of days in advance 965619386. The keys will be in the watercloset or next door
We'll get our credentials stamped
Supermarket, bars and restaurants.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camino-de-santiago-del-sureste-ramal-central-desde-benidorm-la-vila-etapa-02-relleu-torremanzanas-16963269