Recorrido y descripción 4ª etapa - Recorregut i descripció 4ª etapa - Track and description 4th stage

Valencià:
(texto en castellano más abajo - see text in English below)

4ª ETAPA ONIL BIAR VILLENA 21 KM
Iniciem l'etapa en l'Avinguda de La Paz, des de la casa de L’Hort, actual museu de les nines. Seguim tota l'avinguda fins a arribar a una rotonda i continuem de front pel carrer Jaume I fins a la gasolinera. Ull, sense sobrepassar-la !!, perquè el senyal està en la vorera de la gasolinera i l'avinguda és molt ampla, girem a la dreta, al costat d'una pineda. Comencem ací l'ascens i s'acaba l'asfalt. Hem caminant un km.; ara girem a l'esquerra i ens endinsem ja en la muntanya.
Comencem una forta pujada per una estreta senda de muntanya, en una mica més de 2 km. Després de superar un desnivell de 500 m., hem aconseguit els 1000 m.s.n.m.. Ha sigut dur però l'ascens ens ha oferit unes vistes de la Foia de Castalla, amb el pic del Maigmó al fons, extraordinàries.
A aquesta altura deixem la senda i girem a l'esquerra per a prendre una pista forestal bastant còmoda, avançant pel vessant de la serra del Reconco. Des d'aquest lloc podem veure a la dreta, a l'altre costat del barranc, les instal·lacions del Campament de la Fontanella.
Caminem un llarg tros de quasi 3 km., per a pujar als 1020 m.s.n.m., la cota més alta de l'etapa. En aquest punt, al costat d'un depòsit d'aigua per a incendis, abandonem la pista i continuem de front per una senda pedregosa per a iniciar el descens.
En la baixada trobem diversos encreuaments molt ben senyalitzats i ja podem veure al fons la bonica vila de Biar. Després de descendir durant més de 2,5 km arribem al Santuari de la Verge de Gràcia, patrona de la localitat. És un bell lloc que ens convida a prendre un merescut descans.
Des del Santuari continuem baixant pel carrer Camí de la Verge i passem al costat d'un antic pou de neu i entrem en la població. Fem un alt al costat del pantà monumental, un altre dels símbols d'aquest poble i que tant d'encant guarda. Arribem a la plaça d'Espanya, girem a l'esquerra pel carrer Major fins a l'Ajuntament i l'església parroquial de l'Asunción. Segellem la credencial i continuem la marxa.
Baixem pel carrer Luis Calpena fins a arribar a l'ermita de Sant Roc i la Porta de Xàtiva. Passem sota l'arc, girem a l'esquerra pel carrer dels Horts, travessem la carretera CV-804 que va cap a Banyeres, eixint de la població pel Cami de Canyada. Més avant prenem la Senda de Ferris, que ens porta a la carretera CV-807 i girem a la dreta per a continuar per ella durant 1 km.
En arribar al costat d'una antiga caseta de peons del ferrocarril, girem a l'esquerra, per a prendre una pista asfaltada. Aquesta pista és la "Via Verda del Chicharra", el "VAY", antic ferrocarril de via estreta que unia les localitats de Villena, Alcoi i Yecla.
Primer seguim una llarga recta, que més endavant va girant a la dreta per a poder travessar sobre el riu Vinalopó per un pont metàl·lic, solo apte per a bicicletes i senderistes. És curiós observar el barranc que ha format el riu com a conseqüències de les fortes crescudes degudes a ocasionals i torrencials pluges, perquè quasi sempre discorre sec.
En aquest punt portem 15 km. de recorregut. El camí gira a l'esquerra per a enfilar una llarga recta de més de 4 km. fins a entrar en la població de Villena al costat de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal. Des d'ací seguim de front, primer per l'Avinguda d'Alacant, que passa sota l'autovia A-31 i després girem una mica a la dreta, per a entrar en el centre històric pel carrer Baix, fins a l'església de Santa María, continuem pel carrer Major fins a la plaça de Santiago, on es troba l'Església Arxiprestal de Santiago, l'Ajuntament i l'oficina de turisme, on segellem la credencial.
Deixem l'església de Santiago a la nostra esquerra i, de front, avancem pel carrer Ramón y Cajal, fins a l'avinguda de la Constitució. Seguim recte fins a arribar a l'església de Maria Auxiliadora, on es troba, enfront del restaurant Salvadora, el pal indicatiu de pedra blanca del Camí del Sud-est i del Camí de la Llana.
Fi del ramal Central dels camins de la nostra província, on La Vila/Benidorm enllacen amb el Camí del Sud-est/La Llana que ix des d'Alacant.
S'adjunta enllaç de la web de l'Associació del Camí d'Alacant, amb la resta de les etapes fins a Santiago. S'informa i aconsella la possibilitat d'allargar l'etapa fins a Caudete (no figura en la web) on existeix. Associacions i un bon alberg 634 30 75 71
 http://www.encaminodesdealicante.org/camino-del-sureste/etapas
Per a qualsevol dubte de la web de Vilamuseu en el seu apartat del Camí de Santiago, aquesta disponible el telèfon de Pepe Tonda de la Vila 661944762
Bon camí!!
 

 Castellano:
4ª ETAPA ONIL BIAR VILLENA 21 KM
Iniciamos la etapa en la Avenida de La Paz, desde la casa de L’Hort, actual museo de las muñecas. Seguimos toda la avenida hasta llegar a una rotonda y continuamos de frente por la calle Jaume I hasta la gasolinera. ¡¡ Ojo, sin sobrepasarla !!, pues la señal está en la acera de la gasolinera y la avenida es muy ancha, giramos a la derecha, junto a una pinada. Comenzamos aquí el ascenso y se termina el asfalto. Hemos andando un km.; ahora giramos a la izquierda y nos adentramos ya en el monte.
Comenzamos una fuerte subida por una estrecha senda de montaña, en algo más de 2 kms. Después de superar un desnivel de 500 m., hemos alcanzado los 1000 m.s.n.m.. Ha sido duro pero el ascenso nos ha ofrecido unas vistas de la Foia de Castalla, con el pico del Maigmó al fondo, extraordinarias.
A esta altura dejamos la senda y giramos a la izquierda para tomar una pista forestal bastante cómoda, avanzando por la ladera de la sierra del Reconco. Desde este lugar podemos ver a la derecha, al otro lado del barranco, las instalaciones del Campamento de la Fontanella.
Caminamos un largo trecho de casi 3 kms., para subir a los 1020 m.s.n.m., la cota más alta de la etapa. En este punto, junto a un depósito de agua para incendios, abandonamos la pista y continuamos de frente por una senda pedregosa para iniciar el descenso.
En la bajada encontramos varios cruces muy bien señalizados y ya podemos ver al fondo la bonita villa de Biar. Después de descender durante más de 2,5 km llegamos al Santuario de la Virgen de Gracia, patrona de la localidad. Es un hermoso lugar que nos invita a tomar un merecido descanso.
Desde el Santuario seguimos bajando por la calle Camino de la Virgen y pasamos junto a un antiguo pozo de nieve y entramos en la población. Hacemos un alto junto al pantano monumental, otro de los símbolos de este pueblo y que tanto encanto guarda. Llegamos a la plaza de España, giramos a la izquierda por la calle Mayor hasta el Ayuntamiento y la iglesia parroquial de La Asunción. Sellamos la credencial y continuamos la marcha.
Bajamos por la calle Luis Calpena hasta llegar a la ermita de Sant Roc y la Puerta de Xativa. Pasamos bajo el arco, giramos a la izquierda por la calle dels Horts, cruzamos la carretera CV-804 que va hacia Banyeres, saliendo de la población por el Cami de Canyada. Más adelante tomamos la Senda de Ferris, que nos lleva a la carretera CV-807 y giramos a la derecha para continuar por ella durante 1 km.
Al llegar junto a una antigua casita de peones del ferrocarril, giramos a la izquierda, para tomar una pista asfaltada. Esta pista es la “Vía Verde del Chicharra”, el “VAY”, antiguo ferrocarril de vía estrecha que unía las localidades de Villena, Alcoy y Yecla.
Primero seguimos una larga recta, que más adelante va girando a la derecha para poder cruzar sobre el río Vinalopó por un puente metálico, solo apto para bicicletas y senderistas. Es curioso observar el barranco que ha formado el río como consecuencias de las fuertes crecidas debidas a ocasionales y torrenciales lluvias, pues casi siempre discurre seco.
En este punto llevamos 15 kms. de recorrido. El camino gira a la izquierda para enfilar una larga recta de más de 4 kms. hasta entrar en la población de Villena junto a las instalaciones del Polideportivo Municipal. Desde aquí seguimos de frente, primero por la Avenida de Alicante, que pasa bajo la autovía A-31 y después giramos un poco a la derecha, para entrar en el casco histórico por la calle Baja, hasta la iglesia de Santa María, continuamos por la calle Mayor hasta la plaza de Santiago, donde se encuentra la Iglesia Arcipestral de Santiago, el Ayuntamiento y la oficina de turismo, donde sellamos la credencial.
Dejamos la iglesia de Santiago a nuestra izquierda y, de frente, avanzamos por la calle Ramón y Cajal, hasta la Avenida de la Constitución. Seguimos recto hasta llegar a la iglesia de María Auxiliadora, donde se encuentra, frente al restaurante Salvadora, el poste indicativo de piedra blanca del Camino del Sureste y del Camino de la Lana.
Fin del ramal Central de los caminos de nuestra provincia, donde La Vila/Benidorm enlazan con el Camino del Sureste/La Lana que sale desde Alicante.
Se adjunta enlace de la web de la Asociación del Camino de Alicante, con el resto de las etapas hasta Santiago. Se informa y aconseja la posibilidad de alargar la etapa hasta Caudete (no figura en la web) donde existe asociación y un buen albergue 634 30 75 71
 http://www.encaminodesdealicante.org/camino-del-sureste/etapas
 Para cualquier duda de la web de Vilamuseu en su apartado del Camino de Santiago, esta disponible el teléfono de Pepe Tonda de La Vila 661944762
Buen camino!!
 
  
English:
4TH STAGE ONIL BIAR VILLENA 21 KM
We started the stage in the avenue of La Paz, from the house of L'Hort, current museum of the dolls. We follow the whole avenue until we reach a roundabout and continue straight on along Jaume I street until we reach the petrol station. Be careful not to go past it, as the sign is on the pavement of the petrol station and the avenue is very wide, so we turn right, next to a pine forest. Here we begin the ascent and the asphalt ends. We have walked a km, now turn left and we entered the mountain.
We begin a strong climb up on a narrow mountain path, in just about 2 kms. After overcoming a difference in altitude of 500 m., we have reached 1000 m.a.s.l. It has been hard but the ascent has offered us extraordinary views of the Foia de Castalla, with the top of Maigmó in the background.
At this height we leave the path and turn left to take a fairly comfortable forest track, advancing along the slopes of the Reconco mountain range. From this place we can see on the right, on the other side of the ravine, the facilities of the Camp de la Fontanella.
We walk a long stretch of almost 3 kms, to climb to 1020 m.a.s.l., the highest level of the stage. At this point, next to a fire water tank, we leave the track and continue straight on along a rocky path to start the descent.
On the way down we find several well-marked crosses and we can already see the beautiful town of Biar in the background. After descending for more than 2.5 km we reach the Sanctuary of the Virgen de Gracia, patron saint of the town. It is a beautiful place that invites us to take a well-deserved rest.
On the way down we find several very well signposted cross-roads and we can already see the beautiful town of Biar in the background. After descending for more than 2.5 km we arrive at the Sanctuary of the Virgen de Gracia, patron saint of the town. It is a beautiful place that invites us to take a well-deserved rest.
From the Sanctuary we continue to go down the street Camino de la Virgen and pass by an old snow well and enter the town. We make a stop next to the monumental reservoir, another of the symbols of this town and which has so much charm. We arrive at the Plaza de España, turn left along the Calle Mayor to the Town Hall and the parish church of La Asunción. We seal our credentials and continue our journey.
We go down Luis Calpena Street until we reach the Sant Roc hermitage and the Xativa Gate. Go under the archway, turn left into carrer dels Horts, cross the CV-804 road to Banyeres and leave the town along the Cami de Canyada. Further on, take the Senda de Ferris, which leads to the CV-807 road and turn right to continue along it for 1 km.
When you reach an old railway workers' house, turn left and take an asphalted track. This track is the "Vía Verde del Chicharra", the "VAY", an old narrow-gauge railway that linked the towns of Villena, Alcoy and Yecla.
First we follow a long straight, which later turns right to cross over the river Vinalopó by a metal bridge, only suitable for bikes and walkers. It is curious to observe the ravine that the river has formed as a consequence of the strong floods due to occasional and torrential rains, as it almost always runs dry.
At this point we have been walking for 10 miles. The road turns to the left to go along a long straight line of more than 4 kms. until it enters the town of Villena next to the Municipal Sports Centre facilities. From here we continue straight ahead, first along Avenida de Alicante, which passes under the A-31 motorway, and then turn a little to the right, to enter the historic centre along Calle Baja, until we reach the church of Santa María. We continue along Calle Mayor until we reach the Plaza de Santiago, where we find the Archbishop's Church of Santiago, the Town Hall and the tourist office, where we stamp our credentials.
We leave the church of Santiago on our left and go straight on along Ramón y Cajal street, until we reach the Avenida de la Constitución. We continue straight ahead until we reach the church of María Auxiliadora, where, opposite the Salvadora restaurant, we find the white stone signpost of the Camino del Sureste and the Camino de la Lana.
End of the Central branch of the roads in our province, where La Vila/Benidorm links up with the Southeast/La Lana Road that leaves from Alicante
Attached is a link from the website of the Association of the Camino de Alicante, with the rest of the stages to Santiago. It is informed and advised the possibility of extending the stage to Caudete (not listed on the web) where there is an association and a good hostel 634 30 75 71
http://www.encaminodesdealicante.org/camino-del-sureste/etapas
 If you have any doubts about the Vilamuseu website in the Way of Saint James section, you can contact Pepe Tonda de La Vila on 661944762
Good way!!