TITULARITAT DEL WEB

El lloc web www.vilamuseu.es és propietat de l'Excel·lentíssim Ajuntament de la Vila Joiosa, amb domicili social en C/ Hernán Cortés núm. 2, CP 03570, La Vila Joiosa (Alacant), CIF: P-0313900C.

L'adreça electrònica de contacte és vilamuseu@villajoyosa.com o bé a través del telèfon 966 508 355, o anar a l'adreça electrònica anteriorment esmentada. El lloc web www.vilamuseu.es es crea amb la finalitat de promoure i informar els ciutadans, sense ànim de lucre, dels serveis, dels esdeveniments, de les activitats, dels projectes, etc., que realitza el Museu municipal de la Vila Joiosa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa l'usuari, article 5 d'aquesta Llei, que les dades introduïdes en els formularis de contacte del nostre web s'emmagatzemaran en fitxers automatitzats, propietat de l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa, als quals se'ls donarà el tractament estipulat per la Llei orgànica de protecció de dades.

La finalitat per a la qual estan destinats els formularis facilitats al llarg del web és posar-se en contacte posteriorment amb els usuaris interessats per a respondre els suggeriments realitzats per aquests.

L'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar les dades a una finalitat diferent per a la qual van ser arreplegades, ni a cedir-los de forma il·legítima a tercers. També es compromet a tractar les seues dades confidencialment i a aplicar les mesures d'índole tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per a evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

L'emplenament dels formularis per part dels usuaris suposa que aquests presten el seu consentiment exprés a la recollida de les seues dades per part de l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa, sabent que aquestes dades seran emmagatzemades en els arxius informatitzats propietat de l'Ajuntament per a una posterior posada en contacte.

Els titulars de les dades tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades. Per a exercitar aquests drets, les persones titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a la C/ Hernán Cortés núm. 2, CP 03570 La Vila Joiosa (Alacant), o telefonar al número 966 851 001; d'altra banda, també poden enviar un correu electrònic a l'adreça info@villajoyosa.com. info@villajoyosa.com.

Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i l'Ajuntament es reserva el dret a no contactar amb tota persona usuària que haja facilitat dades falses o errònies, sense perjudici d'altres accions que procedisquen en dret.

La present política de privacitat pot ser modificada atenent, escrupolosament, tant a possibles canvis legislatius que es produïsquen, com a les directrius emanades de l'Agència de Protecció de Dades.

GALETES

La utilització de galetes en el lloc web www.vilamuseu.es és merament auxiliar. No emmagatzema informació de la persona usuària ni emmagatzema cap dada de caràcter personal; per la qual cosa, no suposa cap intromissió en la intimitat de la persona usuària, ni identifica a aquest davant el sistema. L'ús de galetes per part del web www.vilamuseu.es no està destinat a cap fi comercial envers la persona visitant del web.

BÀNERS

La finalitat d'aquests és simplement per a promocionar els serveis/esdeveniments oferits per Vilamuseu o altres departaments de l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa.

Responsabilitats i garanties de l'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa

La pàgina www.vilamuseu.es és un lloc de trobada. Amb açò volem dir que aquest lloc web actua com a punt de reunió entre aquesta institució i els usuaris interessats en l'obtenció de qualsevol tipus d'informació facilitada, el quals tenen la possibilitat de contactar amb Vilamuseu o l'Ajuntament.

Vilamuseu garanteix la veracitat, qualitat, seguretat i legalitat de la informació exposada en el web www.vilamuseu.es.

Les dades exposades en el lloc www.vilamuseu.es no tenen caràcter contractual en el sentit que no s'ofereix la possibilitat als usuaris de contractar serveis en línia. L'Excm. Ajuntament de la Vila Joiosa es compromet a respectar la naturalesa de les dades, excepte error tipogràfic i adequar-los a la LSSICE i les lleis contractuals vigents.

Propietat intel·lectual i industrial

La pàgina i els continguts que alberga estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del web, sense l'autorització prèvia de la persona titular dels drets corresponents o es troba legalment permés. L'accés al web no pressuposa l'adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

Responsabilitat pel funcionament del web

Vilamuseu podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el web, en els SERVEIS o en els CONTINGUTS, sense que açò done lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.

El lloc web www.vilamuseu.es conté enllaços a altres llocs web que poden resultar d'interès per als usuaris. Vilamuseu no assumeix cap responsabilitat sobre aqueixos enllaços i no poden garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades; per la qual cosa, la persona usuària accedeix baix la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regisquen aquests.

Vilamuseu no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del web.